dimarts, 2 de desembre de 2008

Què ha de tenir el bloc ( 03-12-08)


Opció B:

A continuació indicaré el que ha de tenir el bloc.
Cal fer-ho en ordre invers a com surt aquí, perquè així, l'última cosa que es fa, quedarà la primera.
- Nota del bloc. 1a Avaluació.
- Simbologia. Explicar els conceptes: Signe, símbol i icona.
- Art. Explicar i il·lustrar breument: Romànic, Gòtic i Renaixement.
- Projectes MAV. Què són i algun exemple.

EVIDENTMENT!!
tota la feina anterior que no estigui feta, també cal fer-la, ja vaig comentar que tornaria a puntuar els blocs i la nota faria mitja amb l'anterior nota.